psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Cierpienie w okresie przedpokwitaniowy i pokwitaniowym

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Enuresis essentialis przemija w większości przypadków samorzutnie w okresie przedpokwitaniowym i pokwitaniowym. Ze statystyki Malinowskiego (1938) z okresu dziesięciolecia, obejmującej 674 żołnierzy dotkniętych tym cierpieniem, wynika, że 67() cierpiało                     na moczenie nocne od lat dziecięcych. Jest to zagadnienie szczególnie. przykre zwłaszcza wówczas, gdy chodzi o współżycie gromadne. Przyczyną częstości tych zaburzeń są zaniedbania na polu profilaktyki, a także nieumiejętność psychoterapeutyczna. Przykre to cierpienie    da się bowiem w sprzyjających warunkach środowiskowych łatwo wyleczyć, przy czym wystarczającym czynnikiem leczniczym bywa umiejętnie zastosowana sugestia. Pomyślne wyniki zabiegów psycholeczniczych dostarczają z kolei najwymowniejszego dowodu                     ex iuixuitibu, że sprawa jest natury psychogennej. Warto w paru słowach podać sposób postępowania skuteczny nawet w bardzo zaniedbanych przypadkach, dotąd niewłaściwie leczonych. Obowiązują następujące zasady. Przede wszystkim. dziecko należy niezwłocznie wyosobnić  z dotychczasowego otoczenia, aby usunąć podniety warunkowe stanowiące istotne źródło zła. Na dziecko należy zadziałać całą mocą autorytetu lekarskiego, wywołując w nim przeświadczenie, że choroba odtąd już się nie powtórzy. Wszelkie dotychczasowe przepisy dietetyczne, zakazy    i przygotowania na wszelki wypadek należy stanowczo i ostatecznie uchylić. Siła przekonania lekarza wywoła               w dziecku zaufanie  i przeświadczenie, że choroba jest skończona, że jest ono takie jak wszystkie inne dzieci. Sugestywnie działa tu raczej nakaz picia przed udaniem się na spoczynek dowolnej ilości płynów. Osoby z dotychczasowego otoczenia, jeżeli są niezdolne ukryć przed dzieckiem swojej niewiary w powodzenie tych zarządzeń, nie powinny się z dzieckiem stykać. Dziecku należy wpoić nakaz obudzenia się gdy tylko wskutek wypicia dużych ilości płynu zacznie odczuwać przez sen parcie na mocz. Niemal bez wyjątku, gdy zarządzenia te zostaną konsekwentnie przeprowadzone, najbliższa noc upłynie bez wypadku. Triumf lekarza staje się triumfem nieszczęśliwego dziecka. Tworzą    się rychło nowe związki czasowe, nowe skojarzenia. Samopoczucie dziecka poprawia się w oczach. Ustępują zaburzenia charakterologiczne, przypisywane dotąd podłożu psychopatycznemu. Pamiętać trzeba jednak o tym, że w razie powrotu dziecka do poprzedniego środowiska grozi nawrót. Trzeba dlatego warunki noclegu dziecka radykalnie odmienić, wykorzystując w tym celu wszystkie wiadomości, jakie przy skrupulatnie dokonanym wywiadzie zdobyliśmy o środowisku dziecka. Zadaniem lekarza jest oddziaływanie wychowawcze na otoczenie dziecka,  co w praktyce jest rzeczą najtrudniejszą wobec zakorzenionych przesądów, zapatrywań leczniczych, domowych sposobów zapobiegawczych, ciemnoty i uporu zacofanych ludzi. Jeżeli otoczenie dziecka jest światłe i posłuszne, wyniki bywają trwałe. [hasła pokrewne: upojenie patologiczne, inergy lublin, ventus kórnik, apteka gemini suwałki ]

Tags: , , ,

No Responses to “Cierpienie w okresie przedpokwitaniowy i pokwitaniowym”

 1. Mr. Gadget Says:

  [..] Cytowany fragment: szkoła wizażu[...]

 2. Ryszard Says:

  same kremy nie dawały rady

 3. Seweryn Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: odżywianie[...]

 4. Accidental Genius Says:

  Profilaktykę i w ogóle wzmacniająca krążenie trzeba rozpocząć już po 40

 5. Shadow Chaser Says:

  Article marked with the noticed of: forum dentystyczne[...]

 6. Samuel Says:

  Kłopoty z tarczycą to jednak są dość kłopotliwe problemy

Artykuł dotyczy tematów: apteka gemini suwałki inergy lublin upojenie patologiczne ventus kórnik