psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Czynności biegłego psychiatry w sprawach karnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Badanie psychiatryczne sprawcy czynu może mieć także inny cel niż orzekanie o jego poczytalności. Zgodnie z przepisem art. 4 k.p.k. choroba psychiczna stanowi jedną z przeszkód uniemożliwiających prowadzenie sprawy i postępowanie zostaje zawieszone na okres trwania tej przeszkody. W przypadkach takich biegli psychiatrzy orzekają o rodzaju choroby psychicznej podejrzanego czy oskarżonego            i o tym, czy stanowi ona istotną przeszkodę w prowadzeniu dochodzenia, śledztwa lub rozprawy sądowej. Zwykle orzeczenie takie łączy        się z orzeczeniem o poczytalności. Jeżeli zaburzenia psychiczne wystąpiły po dokonaniu przestępstwa, biegli powinni wypowiedzieć się,       czy domniemany sprawca zdolny jest do brania udziału w śledztwie lub rozprawie sądowej. Art. 417 k.p.k. przewiduje odroczenie wykonania kary śmierci m. in. na chorych umysłowo, a art. 419 § 1 pozwala odroczyć karę pozbawienia wolności w wypadku choroby umysłowej skazanego pozostającego na wolności. Jeżeli zaś choroba umysłowa wystąpiła w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, art. 423 § 2 przewiduje udzielenie przerwy w odbywaniu tej kary, warunkiem stosowania wyżej wymienionych przepisów jest oczywiście poczytalność skazanego w stosunku do dokonanego przestępstwa gdyby bowiem wymieniona w tych przepisach choroba umysłów a istniała, w chwili dokonania przestępstwa, powstałby problem poczytalności i co za tym idzie skazania. Odroczenie wykonania kary trwa aż do wyzdrowienia. Psychiatrzy mogą być także wezwani do wydania swej opinii, czy sprawca przestępstwa, internowany na .zasadzie art. 79 lub 80 k.k.                w szpitalu psychiatrycznym, może już wyjść na wolność. Biegli orzekają w takich przypadkach o tym, czy minęły objawy choroby psychicznej, z powodu których internowany został uznany za niebezpiecznego dla porządku prawnego. Zwykle biegli wypowiadają się także  w sprawie możliwości wystąpienia nawrotów lub zaostrzeń choroby oraz ewentualnego dalszego leczenia. Opinie takie wydają zazwyczaj psychiatrzy szpitala, w którym internowany przebywał. Biegłychpsychiatrów wzywa się także celem badania stanu psychicznego świadka. Konieczność taka zachodzi wtedy, gdy świadek zdradza zaburzenia psychiczne lub gdy składa zeznania dotyczące okresu, kiedy był chory psychicznie. Biegli wydają opinię, czy zeznaniom takiego świadka można dać wiarę i w jakim stopni:u. Prawodawca stoi więc na stanowisku,                       że psychicznie chorzy mogą występować jako świadkowie. Zastrzega jedynie, że nie można od takich świadków odbierać przyrzeczenia (art. 99 pkt b k.p.k.). Orzekanie w tych przypadkach bywa czasami bardzo trudne trzeba sobie zdać sprawę z tego, co w zeznaniach chorych może odpowiadać obiektywnym faktom, a co trzeba położyć na karb urojeniowoomamowego zafałszowania rzeczywistości.                                [przypisy: małgorzata ohme wikipedia, coqlila, twitter kwiatkowskioff ]

Tags: , ,

No Responses to “Czynności biegłego psychiatry w sprawach karnych”

 1. Alan Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: drzwi chłodnicze[...]

 2. Monika Says:

  Wyrostek może obecnie jest nic wielkiego

 3. Psycho Thinker Says:

  Article marked with the noticed of: pielęgniarska opieka domowa[...]

 4. Marta Says:

  a jaK DOPADNIE CHOROBA,NIE PODDAWAĆ SIĘ

Artykuł dotyczy tematów: coqlila małgorzata ohme wikipedia twitter kwiatkowskioff