psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Statystyki wśród chorób psychicznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Niedopuszczalną jest rzeczą, aby np. schizofrenia w statystykach zajmowała wśród wszystkich innych chorób psychicznych jak to jeszcze, niestety, czasem bywa 70, 80% i więcej. Statystyka musi się również liczyć z wielowarstwowymi rozpoznaniami i każdy składnik złożonej całości diagnostycznej musi być uwzględniony pod groźbą symplifikowania przyrody. Trzywarstwowe rozpoznanie pozwala nam na ujęcie całości strukturalnej choroby psychicznej w jej dziejowym rozwoju dynamicznym. Sprawy systematyki wiążą się ściśle z mianownictwem. Rozpoznanie etioepigenetyczne musi uwzględniać wszystkie trzy warstwy, a przynajmniej drugą i trzecią. Nie wystarczy więc rozpoznawać schizofrenię, jeżeli się nie zaznaczy wyraźnie, że chodzi o schizofrenię prostą. Jeżeli rozpoznajemy schizofrenię paranoidalną, to tym samym rozbijamy rozpoznanie na przewlekłe, prawdziwe podłoże schizofreniczne i na zespół paranoidalny nawarstwiony. O ile w tak prostym przykładzie nie ma wątpliwości, to jednak ogromne trudności wyrastają w praktyce tam, gdzie podłoże z zakresu drugiej warstwy nie jest że się tak wyrażę natury psychiatrycznej. Za przykład niech służy najpierw porażenie postępujące powikłane zespołem katatonicznokataleptycznym. Ten czynnościowy zespół psychotyczny musi być osobno uwidoczniony, zmienia on bowiem w istotnym stopniu rokowanie i leczenie. Jeszcze większe trudności nasuwają się jednak lekarzom w przypadkach, gdy podłoże jest już zupełnie niepsychiatryczne, jak np. w przypadku psychozy na tle                czy to zakażenia połogowego, czy duru brzusznego, czy tp. Rozpoznania w rodzaju psychoza połogowa, psychoza durowa lub jeszcze ogólniej psychoza infekcyjna itd. nic nie mówią, jeżeli się nie określi wyraźnie, jaka to jest psychoza, czy amencja, czy delirium, czy stan pomroczny, czy, osłupienie katatonicznokataleptyczne itd. Tak samo internistów nie zadowoliłoby rozpoznanie w rodzaju morbus streptococcicus,       chociaż wygląda ono na rozpoznanie etiologiczne, jeżeli nie po- wie się, czy chodzi o płonicę, czy o endocarditis lenta,czy o wiele innych spraw streptokokowych. [hasła pokrewne: laserowa korekcja wzroku szczecin, zom świdnica, antserwis, ewpa komorniki ]

Tags: , , ,

No Responses to “Statystyki wśród chorób psychicznych”

  1. 101 Says:

    Ja po kilku infekcjach, które u mojego dziecka skończyły się zapaleniem oskrzeli

  2. Miłosz Says:

    Article marked with the noticed of: akcesoria stomatologiczne[...]

  3. Lena Says:

    Ja wole sie przebadac co roku

Artykuł dotyczy tematów: antserwis ewpa komorniki laserowa korekcja wzroku szczecin zom świdnica