psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Wady rozwojowe wrodzone

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Pogranicze z innymi dyscyplinami biologicznymi i lekarskimi nie wyczerpuje wszystkich zadań. Nawet sama diagnostyka byłaby bardzo niedoskonała. gdyby się ograniczała wyłącznie do nauk biologicznolekarskich i nie uwzględniała realnego środowiska, w którym powstaje             i żyje człowiek. Każdy chory stanowi dla myślącego lekarza rozległy i złożony problem, jeżeli uwzględniamy w najszerszej mierze wszystkie bezpośrednie i pośrednie przyczyny. Spróbujmy to wyjaśnić na najprostszym przykładzie wady rozwojowej wrodzonej. Na rysunku przedstawiono chorą z ektromelią, czyli wrodzonym brakiem kończyn górnych, powikłanym ciężkimi wrodzonymi zniekształceniami kończyn dolnych. Z wywiadów wiemy, że jest to następstwo zatrucia chininą, na jakie naraziła siebie samą i płód matka chorej w celu przerwania ciąży. Przypadek etiologicznie i patogenetycznie może wyjaśniony, niemniej jednak z punktu widzenia psychologicznosocjologicznego nasuwający mnóstwo dalszych. problemów, wobec których lekarz myślący kategoriami psychoprofilaktyki nie może pozostać obojętny. Leczenie wad rozwojowych już dokonanych przedstawia się beznadziejnie. Póki nie wiedziano, w jaki sposób dochodzi do powstania tych wad, dopóty lekarze stali wobec tych faktów klinicznych z uczuciem bezradności i pesymizmu. Obecnie wiemy już, że wady rozwojowe takie czy inne, włącznie            z encefalopatiami, są następstwem embriopatii. Tragedia talidomidu otworzyła nam oczy na masowość tych zjawisk. [więcej w:  samsel i syn, apteka gemini suwałki, gemini chojnice ]

Tags: , ,

No Responses to “Wady rozwojowe wrodzone”

 1. Alpha Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu psycholog dziecięcy[...]

 2. Oskar Says:

  Elektrochirurgia w ogóle teraz jest bardzo szeroko stosowana

 3. Inga Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do bio żywność[...]

 4. Alex Says:

  trzeba brać tego odpowiednio dużo i stosować zbilansowaną dietę

 5. Rita Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do spirulina[...]

 6. Mr. 44 Says:

  Oczywiście poszłam po drugą opinię, żeby potwierdzić pierwszą

Artykuł dotyczy tematów: apteka gemini suwałki gemini chojnice samsel i syn