psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Ścisła kontrola glikemii a standardowa opieka po kardiochirurgii dziecięcej AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

W okresie krytycznej choroby dzieci z grupy kontrolnej glikemii otrzymywały medianę w wysokości 41% (zakres międzykwartylu, od 19 do 65) całkowitego spożycia kalorii dojelitowo, a te w grupie standardowej otrzymywały 38% (odległość międzykwartylowa, 11 do 66) dojelitowo (P = 0,24). Dekstroza stanowiła medianę 100% (odstęp międzykwartylny, od 71 do 100) całkowitego pozajelitowego spożycia kalorii w grupie kontrolnej glikemii i 100% (zakres międzykwartylu, od 72 do 100) w grupie standardowej opieki (P = 0,94) . Wyniki
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki badań i zdarzenia niepożądane, według grupy analitycznej. W analizie zamiar-leczenie, która obejmowała dane od wszystkich 989 pacjentów, odsetek infekcji związanych z opieką zdrowotną w 30 dni po randomizacji wynosił 8,9 na 1000 pacjento-dni w OIOM w grupie kontrolnej glikemii i 9,8 na 1000 pacjento-dni w grupie standardowej opieki (P = 0,78). W analizie zgodnej z protokołem, która obejmowała dane od 980 pacjentów, współczynnik zakażenia wynosił 8,6 na 1000 pacjento-dni w OIT serca w grupie kontrolnej glikemii i 9,9 na 1000 pacjento-dni w grupie standardowej opieki (P = 0,67, względne ryzyko zakażenia przy ścisłej kontroli glikemii w stosunku do standardowej opieki, 0,88; przedział ufności 95% [CI], 0,48 do 1,59) (tabela 3). Nie było istotnych różnic między obiema grupami w odniesieniu do któregokolwiek z czterech rodzajów zakażenia, które były śledzone. Ponadto ścisła kontrola glikemii nie przynosi żadnych korzyści w porównaniu ze standardową opieką w odniesieniu do 30-dniowej lub wewnątrzszpitalnej śmiertelności, długości pobytu w ICU serca, długości pobytu w szpitalu, czasu trwania wentylacji mechanicznej, czasu trwania wsparcia naczynioskurczowego lub inne środki niewydolności narządowej (tabela 3). Śmiertelność trzydziestodniowa i wewnątrzszpitalna wynosiła odpowiednio 1% i 2% w obu grupach leczenia iw każdej grupie. Analizy podgrup nie wykazały znaczących różnic w wynikach dla pacjentów z kategorią RACHS-1 wynoszącą 3 lub wyższą (lub nieprzenoszalną) lub długością pobytu w OIT na serce wynoszącym 3 dni lub więcej.
Na podstawie regresji logistycznej z korektą dla miejsca, czynniki znacząco związane z 30-dniową infekcją były kategorią RACHS-1 równą 3 lub wyższą (lub nieprzenośną) (P = 0,002), początkowy poziom glukozy we krwi ponad 180 mg na decylitr (P = 0,02), poziom glukozy we krwi przekraczający 180 mg na decylitr w dowolnym czasie w okresie krytycznej choroby (P = 0,006), przedłużony pobyt w ICU na serce (. 3 dni, P <0,001 ), wiek 30 dni lub młodszy (P = 0,02) i pooperacyjna terapia glukokortykoidami (P = 0,03). Po dostosowaniu do przedłużonego pobytu na OIOM serca (iloraz szans na infekcję z przedłużonym pobytem na OIOM w porównaniu z pobytem na OIT, który nie był przedłużony, 6,7; 95% CI, 2,9 do 15,2), brak innych czynników, w tym grupy leczonej, było istotnie związane z 30-dniową infekcją.
Dyskusja
Badanie to wykazało, że ścisła kontrola glikemii, w porównaniu ze standardową opieką w OIOM, nie zmienia częstości zakażeń związanych z opieką zdrowotną, umieralności, czasu pobytu na OIOM lub kilku punktów końcowych specyficznych dla danego narządu.
[więcej w: małgorzata ohme wikipedia, ventus kórnik, ewpa komorniki ]

Tags: , ,

No Responses to “Ścisła kontrola glikemii a standardowa opieka po kardiochirurgii dziecięcej AD 7”

 1. Mad Rascal Says:

  Article marked with the noticed of: leczenie kanałowe poznań[...]

 2. Cezary Says:

  lekarze stwierdzili u mnie niedoczynnosć ciąży przepisali leki

 3. Disco Thunder Says:

  [..] Cytowany fragment: okulista wrocław[...]

 4. Lady Killer Says:

  Aby być zdrowym trzeba chcieć się wyleczyć!

 5. Albert Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu program dla stomatologii[...]

 6. Wiktoria Says:

  Koncerny farmaceutyczne preferuja syntetyczne wynalazki

Artykuł dotyczy tematów: ewpa komorniki małgorzata ohme wikipedia ventus kórnik