psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Słuszność naukowa i społeczna istnienia

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Słuszność naukowa i społeczna istnienia pojęcia poczytalności ograniczonej z powodu zaburzeń psychicznych, a więc istnienia art. 18 w kodeksie karnym, jest jeszcze ciągle przedmiotem dyskusji i sporów zarówno wśród świata psychiatrów, jak i prawników. Wielu stoi na stanowisku,         że sprawca czynu może być tylko poczytalny lub niepoczytalny. Na takim też stanowisku stoi m. in. radziecki kodeks karny, który ma tylko odpowiednik naszego artykułu 17. Argumentem przeciwników art. 18 są m. in. względy społeczne: z przepisów tego artykułu i nadzwyczajnego złagodzenia kary korzystają najczęściej tego rodzaju osobnicy, którzy dla wyrównania zaburzeń osobowości, w szczególności charakteru (debile, psychopaci i charakteropaci itp.), wymagają szczególnie ostrych warunków wychowawczorepresyjnych. Wszelkie zatem łagodzenie im skutków karnych za dokonane przestępstwo może wpływać ujemnie na już uszkodzone hamulce moralne. Zwolennicy utrzymania przepisu art. 18 stoją raczej na stanowisku biologicznolekarskim i nie bez słuszności twierdzą, że istnieją stany patologiczne tego rodzaju, że nie znoszą poczytalności zupełnie, a jednak nie można przypisać osobnikom stanami takimi dotkniętym pełnej poczytalności i karać ich z taką surowością, na jaką zasługują ludzie zdrowi psychicznie. Jako przykłady takich stanów przytacza się wczesne okresy otępienia, początkowy okres porażenia postępującego lub też stan ubytkowy po tym schorzeniu osiągnięty nowoczesnym leczeniem, ubytki schizofreniczne itp. Wprowadzenie            art. 18 do polskiego kodeksu karnego w okresie przedwojennym było poprzedzone szeroką dyskusją. O uwzględnienie tego przepisu występowali przede wszystkim psychiatrzy w obronie swych chorych i dlatego art. 18 uważany jest za wynik zwycięstwa postępowej myśli psychiatrycznej. Przy właściwym stosowaniu tego przepisu i przy odpowiednim korzystaniu z przewidzianych kodeksem karnym środków zabezpieczających można pogodzić humanitaryzm lekarski z interesem społecznym. [patrz też:  mpgk świętochłowice, artodonto, grażka łódź ]

Tags: , ,

No Responses to “Słuszność naukowa i społeczna istnienia”

 1. Gustaw Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: cennik implantów[...]

 2. K-9 Says:

  coś czuje ze bez lekarza i tak się nie obejdzie

 3. Married Man Says:

  [..] Cytowany fragment: odszkodowania komunikacyjne[...]

 4. Accidental Genius Says:

  U mnie przyczyną raka jest amnestocyna

 5. Liquid Science Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: mezoterapia warszawa[...]

 6. Kamila Says:

  Pisane na kolanie

Artykuł dotyczy tematów: artodonto grażka łódź mpgk świętochłowice