psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Świeckie trendy w miażdżycy tętnic wieńcowych – analiza u pacjentów z niedomykalnością zastawek cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Liczby te zostały następnie dodane do znanych danych i przetestowane pod względem trendu w czasie. We wszystkich analizach uznano, że wartość P mniejsza niż 0,05 wskazuje na istotność statystyczną. Wyniki
Częstość występowania choroby wieńcowej u 601 pacjentów w badanej grupie wynosiła 35,6% (214 pacjentów); częstość występowania choroby wielonaczyniowej wynosiła 21,2% (124 z 584 pacjentów poddanych analizie); a średni stenoza segmentowa u 473 badanych pacjentów wynosiła 12 . 13 procent.
Zmienia się w czasie
Tabela 1. Tabela 1. Świeckie tendencje w tętnicach wieńcowych i podstawowa charakterystyka pacjentów. Rysunek 1. Ryc. 1. Wskaźniki miażdżycy tętnic wieńcowych wyrażone jako odsetek pacjentów z klinicznie znaczącą chorobą wieńcową, odsetkiem pacjentów z chorobą wielonaczyniową i średnią niedrożnością (zwężenie średniego procentu w 11 proksymalnych segmentach tętnic wieńcowych). Wartości zostały dostosowane do wieku i płci.
Zmiany w czasie w różnych charakterystykach pacjentów przedstawiono w Tabeli 1. Nie stwierdzono istotnych tendencji w zakresie wskaźników miażdżycy tętnic wieńcowych w okresie badania. Nie zaobserwowano również istotnego trendu sekularnego w częstości występowania miażdżycy tętnic wieńcowych po dostosowaniu do wieku i płci (ryc. 1). Iloraz szans związany z każdym kolejnym rokiem kalendarzowym wynosił 0,97 (95% przedział ufności, 0,92 do 1,035, P = 0,39) dla choroby wieńcowej i 0,99 (0,92 do 1,07; P = 0,81) dla choroby wielonaczyniowej; zmiana stopnia przeszkody dla każdego kolejnego roku kalendarzowego była wzrostem o 0,12% (przedział ufności 95%, -0,29 do 0,52, P = 0,57).
Tabela 2. Tabela 2. Asocjacja wybranych zmiennych ze wskaźnikami miażdżycy w analizie wieloczynnikowej. Chociaż stwierdziliśmy istotne świeckie trendy w nasileniu objawów, w wieku pacjentów i w ich całkowitym poziomie cholesterolu, nasza analiza wieloczynnikowa nie wykazała istotnego związku między rokiem operacji a częstością występowania miażdżycy tętnic wieńcowych (Tabela 2). Niezależne czynniki, które były pozytywnie związane z trzema wskaźnikami miażdżycy tętnic wieńcowych w modelach, które zawierały wszystkie zmienne, przedstawiono również w Tabeli 2. Te klasyczne czynniki ryzyka były najsilniejszymi predyktorami każdego z trzech wskaźników miażdżycy tętnic wieńcowych.
Chociaż ich przedziały ufności są stosunkowo duże, zmiany zaobserwowane w tych trzech wskaźnikach są minimalne (tabela oraz tabela 2 i wykres 1). Dwa trendy wskazują na niewielki spadek miażdżycy, a jeden niewielki wzrost sugerujący niskie prawdopodobieństwo błędu typu II. Jeżeli połączymy trzy wskaźniki, zauważymy średni spadek częstości występowania miażdżycy tętnic wieńcowych z 1980 r. Do 1989 r. O 2% w nieważonej średniej io 2,3% w średniej ważonej. Odkrycia te nie są współmierne do spadku umieralności z przyczyn koronaryjnych w populacji ogólnej w tym samym okresie.
Analizy obejmujące pacjentów bez przedoperacyjnej angiografii wieńcowej
Tabela 3. Tabela 3. Charakterystyka pacjentów z niedomykalności zastawek zastawkowych, u których wykonano angiografię wieńcową oraz tych, którzy nie przeszli
[podobne: gemini chojnice, futcoins pl, zom świdnica ]

Tags: , ,

No Responses to “Świeckie trendy w miażdżycy tętnic wieńcowych – analiza u pacjentów z niedomykalnością zastawek cd”

 1. Joanna Says:

  6 lat temu miałem nowotwór jądra

 2. Toolmaker Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu leczenie kanałowe warszawa cennik[...]

 3. Izabela Says:

  Moze i prawda ale lekarze mowia inaczej

 4. Sherwood Gladiator Says:

  Article marked with the noticed of: stomatologia[...]

 5. Dominika Says:

  moja matka jadła w życiu mnóstwo mleka

Artykuł dotyczy tematów: futcoins pl gemini chojnice zom świdnica