psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Trzypiętrowe rozpoznania etioepigenetyczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Trzypiętrowe rozpoznania etioepigenetyczne, jakkolwiek odpowiadają rzeczywistości klinicznej, stwarzają ogromne trudności statystykom, którzy dążą do uproszczenia zagadnień rozpoznawczych. Wyobraźmy sobie analogiczne sprawy w dziedzinie medycyny somatycznej.    Wiemy, że w owrzodzeniu toczniowym bardzo często pojawia się rak. Jest to również zjawisko etioepigenezy, chociaż rozgrywające się jakby w innym wymiarze. Proces toczniowy stwarza tutaj warunki dla powstania epigenetycznego nawarstwienia nowotworowego. Statystyk,     który bada zagadnienie zachorowalności, powinien jednego i tego samego osobnika uwzględnić dwukrotnie, mianowicie zarówno jako chorego  na raka, jak i jako chorego na gruźlicę skóry. Ten sam osobnik powinien się pojawić w statystyce dwukrotnie. Taką samą etioepigenezę widzą okuliści w zjawisku występowania pewnych schorzeń oczu (episde1itis, keratitis itd.) na tle procesów ropnych stomatologicznych. Leczyć można wówczas objawowo nawarstwienie okulistyczne lub przyczynowopodstawowe schorzenie zębów. Te same zjawiska etioepigenezy odgrywają w psychiatrii, jak widzieliśmy, nieporównanie donioślejszą rolę. W statystykach uproszczonych częstokroć powstają wskutek tego zniekształcenia rzeczywistości klinicznej. Jeżeli w przebiegu guza mózgu wystąpiło majaczenie, to i turnor cerebri, imajaczenie zasługują w równej mierze na uwzględnienie. Zespół paranoidalny na tle schizofrenii przewlekłej i takiż sam zespół na tle niedoczynności tarczycy są identyczną jednostką statystyczną. A jednak w statystyce urzędowej pierwszy przypadek nazwany zostanie schizophrenia paranoides lub nawet bez tego przymiotnika, a drugi przypadek znajdzie się, być może, między chorobami układu dokrewnego albo też, jeżeli przypadek ten znajdzie się w szpitalu psychiatrycznym, nazwany zostanie np. psychozą na tle autointoksykacji, a może zaliczony zostanie do schizofrenii. Przykładów takich można by przytoczyć bez liku. Nie tu jest miejsce, w którym by należało kusić się             o rozwiązanie tych trudności. Samo zagadnienie jest jednak zbyt ważne, aby wolno je było pominąć milczeniem. Trzeba wiedzieć, że same podstawy sprawozdawczości psychiatrycznej, a tym samym i statystyki, domagają się zreformowania. Statystyka musi się nagiąć do życia,      a nie na odwrót. [przypisy: laserowa korekcja wzroku szczecin, zom świdnica, antserwis, ewpa komorniki ]

Tags: , , ,

No Responses to “Trzypiętrowe rozpoznania etioepigenetyczne”

 1. Olivia Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: protetyka bielsko biała[...]

 2. Jerzy Says:

  w stosunku do lasera to duży krok na przód

 3. Kajetan Says:

  [..] Cytowany fragment: analiza cen[...]

 4. Speedwell Says:

  Wyrostek może obecnie jest nic wielkiego

Artykuł dotyczy tematów: antserwis ewpa komorniki laserowa korekcja wzroku szczecin zom świdnica