psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Uszkodzenia tkanki mózgowej zespołów psychoorganicznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W zespołach psychorganicznych zasadniczo chodzi o rozlane uszkodzenia tkanki mózgowej nawet, gdy chodzi o sprawy umiejscowione. Tłumaczy się to tym że mózgowie zamknięte jest w puszce kostnej, nie pozwalającej na zwiększenie jego pojemności. Sprawy ekspansywne, które rosną w jednym miejscu, powodują wzrost ciśnienia śródczaszkowego i tym samym upośledzają czynności całego mózgu. Ponieważ destrukcji tkanki mózgowej towarzyszą zaburzenia czynnościowe, przeto często na podstawie badań klinicznych nie umiemy rozstrzygnąć,   ile trzeba położyć na karb zmian organicznych, a ile na karb zmian czynnościowych, zresztą do wywołania nawet ciężkich następstw psychicznych wystarczą minimalne uszkodzenia tkanki mózgowej, które czeski badacz Kucera (1961) określił nazwą lekkich dziecięcych encefalopatii, nawiązując do badań Gollnitza (1954). Zrzeszenie Robocze Psychiatrów Dziecięcych   i Młodzieżowych Krajów Socjalistycznych poświęciło tej właśnie tematyce  Sympozjum w Szczecinie i Nowym Czarnowie w r. 1965. Te pokliniczne zmiany tkanki mózgowej bywają następstwem uszkodzeń powstałych w okresie okołoporodowym (perinatalnym) i decydują   o sprawności psychiki dziecka i człowieka dorosłego. Szczególne znaczenie przypisuje się dzisiaj niedotlenieniu z równolegle idącym zatruciem dwutlenkiem węgla (hypercapnia), niedostatecznemu zaopatrzeniu mózgu w węglowdany i zmianom krwotocznym. W życiu pozapłodowym (postnatalnie) tę samą rolę odgrywają najczęściej czynniki infekcyjnotoksyczne i hipertermia. Tajemnica zdrowia psychicznego kryje się w genetycznych zaczątkach życia, w genach, chromosomach, gametach, zarodku, a potem w płodzie, w przychodzącym na świat noworodku i w małym dziecku. Umiejscowienie zmian, które bywają natury anatomicznej, biochemicznej lub bioelektrycznej, jest kwestią sporną. Niektórzy sądzą,                że chodzi głównie o zmiany w zwojach podstawy i pniu mózgowym, inni że w istocie siateczkowej (fonnatio reticularis), której połączenia        z korą mózgową i innymi częściami mózgowia uważa się dzisiaj za podstawę czynności, aktywujących, percepcyjnych i integracyjnych,              a w razie uszkodzenia za siedzibę. zaburzeń czuwania i skupiania uwagi. Rzeczywiście u dzieci eretycznych, z tzw. zespołem hiperkinetycznym (hyperkinetic behavior syndrome), tutaj właśnie znajdowano zmiany anatomopatologiczne. W genezie charakteropatii ogromną rolę odgrywają poza tym zmiany w płatach czołowych. [hasła pokrewne: laserowa korekcja wzroku szczecin, zom świdnica, antserwis, ewpa komorniki ]

Tags: , , ,

No Responses to “Uszkodzenia tkanki mózgowej zespołów psychoorganicznych”

 1. Roksana Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: czekolada dla diabetyków[...]

 2. The Dude Says:

  Używam kwasu w kapsułkach

 3. Jagna Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu stomatologia katowice[...]

 4. Ada Says:

  mononukleoza

Artykuł dotyczy tematów: antserwis ewpa komorniki laserowa korekcja wzroku szczecin zom świdnica