psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Wyrażanie bezkrytycyzmu czyli konfabulacje

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Wyrazem bezkrytycyzmu są także konfabulacje, którymi chory wypełnia luki pamięciowe. Jest to tzw. zespół Korsakowa, który pojawia        się przy bardzo ciężkim uszkodzeniu mózgu, na różnym tle alkoholizmu, porażenia postępującego, otępienia starczego (presbiofrenia)              i innych ciężkich spraw organicznych mózgu. Konfabulacje idą w parze z euforią, nigdy z dysforią. Do konfabulowania potrzebne jest bowiem wzmożenie samopoczucia. Zaburzenia życia afektywnego są bardzo typowe. Na ogół stwierdza się afekt tępy (affectus obtusus, dementia affectiva) z nastrojem euforycznym, znacznie rzadziej dysforycznym. Drobiazg może chorego rozbawić lub doprowadzić do rozpaczy. Nietrzymanie afektów (incontinentia affectiva) jest też bardzo typowe, zwłaszcza w zespole psycheorganicznym typu charakteropatycznego. Ten ostatni objaw bywa często pierwszym zwiastunem rozpoczynającego się procesu organicznego chory staje się drażliwy (irritabilitas)           i wybuchowy (explosibilitas). W niektórych sprawach organicznych silne wzruszenia mają skłonność do zalegania (protractio affectuum), zwłaszcza w padaczkowym zwyrodnieniu charakteru. Chwiejność afektywna może w rzadkich wypadkach występować obok skłonności         do zalegania afektów, chociaż zasadniczo są to pojęcia przeciwstawne. W przypadkach charakteropatii pourazowej można stwierdzić nagłe wystąpienie omawianych cech charakteru: człowiek przed wypadkiem łagodny, opanowany, spokojny staje się po urazie drażliwy, porywczy, niepohamowany, wybuchowy aż do, stanów wściekłości. Obniżenie uczuciowości wyższej należy oczywiście również do zaburzeń życia afektywnego, jednakże bardzo często stanowi objaw dla siebie. Mianowicie wyszczególnione wyżej cechy afektu organicznego mogą czasem być ledwie zaznaczone lub może ich nie być, natomiast w obrazie klinicznym na pierwszy plan może się wysuwać upośledzenie, a nawet zanik uczuciowości wyższej. W innych przypadkach przeciwnie, przy dużej drażliwości i wybuchowości uczuciowość wyższa może w ciągu długiego czasu wykazywać dobry. poziom. Obniżenie uczuciowości wyższej uchodzi za jeden z argumentów przemawiających za organiczną naturą schizofrenii przewlekłej, która jak wiadomo nie daje objawów zespołu psychoorganicznego. W zespole psychoorganicznym typu charakteropatycznego uszkodzenie uczuciowości wyższej bywa czasem pierwszym sygnałem choroby. Niektórzy uważają, że chodzi                tu  o wtórne działanie upośledzonej sprawności umysłowej, tzn. że chory nie jest zdolny przewidzieć następstw swojego postępowania              i dlatego działa pod wpływem chwilowego impulsu. Tak jednak nie jest. Uczuciowość wyższa bywa wyraźnie w niektórych zespołach organicznych obniżona, nawet przy stosunkowo dobrze jeszcze utrzymanej inteligencji. Są chorzy, którzy się rozrzewniają, gdy się im wytłumaczy nieetyczność ich postępowania, częściej jednak rozrzewnienie to jest powierzchowne. Inni chorzy zachowują się cynicznie.               [hasła pokrewne:  apteka gemini wejherowo, organika malbork, , warszawa ]

Tags: , , ,

No Responses to “Wyrażanie bezkrytycyzmu czyli konfabulacje”

 1. Blanka Says:

  poza tym skurcze, bóle głowy, nerwowość

 2. Hog Butcher Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu nebulizator[...]

 3. Sidewalk Enforcer Says:

  Widzę lekką poprawę

 4. Cross Thread Says:

  [..] Cytowany fragment: Catering dietetyczny Kraków[...]

 5. Gaja Says:

  U mnie pojawił się nie jeden włókniak

Artykuł dotyczy tematów: apteka gemini wejherowo futcoins pl organika malbork urolog po angielsku