psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Zagadnienie poczytalności oraz odpowiedzialność karna

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Odpowiedzialność karna uzależniona jest od umyślnej lub nieumyślnej winy sprawcy przestępstwa. Winnym zaś uznać można sprawcę czynu przestępczego tylko wówczas, gdy w chwili dokonania przestępstwa był on poczytalny, czyli miał zachowaną zdolność rozpoznawania znaczenia czynu i kierowania swoim postępowaniem. Zdolności te mogą w warunkach fizjologicznych podlegać różnym wahaniom w zależności od mniej lub bardziej prymitywnej osobowości, poziomu inteligencji, stanów emocjonalnych itp. Są to jednak tylko przesłanki psychologiczne, które sąd przy wymierzaniu kary może uznać za okoliczności łagodzące. Istotny wpływ na stopień poczytalności sprawcy mogą mieć jedynie stany chorobowego zakłócenia czynności psychicznych. O niepoczytalności mówi art. 17 § 1 kodeksu karnego (k.k.): Nie podlega karze, kto w chwili czynu z powodu niedorozwoju psychicznego, choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznej, nie mógł rozpoznać znaczenia Czynu lub pokierować swym postępowaniem. Z brzmienia tego przepisu wynika, że niepoczytalność sprawcy uwarunkowana jest stwierdzeniem u niego objawów zaburzeń psychicznych. By móc jednak zastosować art. 17 § 1. k.k., trzeba udowodnić, że zaburzenia                    te  u sprawcy istniały w chwili dokonania przestępstwa (tempore criminis) i że z powodu tych zaburzeń nie mógł on rozpoznać znaczenia czynu lub pokierować swym postępowaniem. Nie każdy więc przestępca dotknięty chorobą psychiczną, niedorozwojem psychicznym lub innym zakłóceniem czynności psychicznej korzystać może z przywileju art. 17 § 1 k.k. [więcej w:  samsel i syn, apteka gemini suwałki, gemini chojnice ]

Tags: , ,

No Responses to “Zagadnienie poczytalności oraz odpowiedzialność karna”

 1. Patrycja Says:

  Oczywiście, że można przedawkować witaminę C.

 2. Aurelia Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: ciastka[...]

 3. Dredd Says:

  Chorowałem i chorowałem, a lekarze nie wiedzieli co mi jest

 4. Tomasz Says:

  [..] Cytowany fragment: elektroniczna dokumentacja medyczna[...]

 5. Adam Says:

  A ja dostałam zapalenia oskrzeli z powodu przebywania z osobami palącymi.

 6. Midas Says:

  Article marked with the noticed of: najlepsze aminokwasy[...]

 7. Paulina Says:

  Witam, tydzień temu wykryto mi niedoczynność tarczycy a mianowicie TSH 5,620

Artykuł dotyczy tematów: apteka gemini suwałki gemini chojnice samsel i syn